poniedziałek, 12 czerwca 2017

WSTĘP DO WAKACJI Z KSIĄŻKĄ


W dniu 9 czerwca odbyło się u nas spotkanie z uczniami klasy drugiej ze SP nr 47, które było podsumowaniem przeprowadzonych zajęć szkolnych - o książkach i ich czytaniu. Dla większości drugoklasistów była to pierwsza wizyta w bibliotece publicznej. W trakcie wizyty dzieci odbyły „podróż” po bibliotece, zapoznały się z przyjazną wypożyczalnią – ze sposobem zapisywania się, procesem rejestracji wypożyczanych książek, oraz z ogólnymi zasadami korzystania z biblioteki. Wzięły udział w błyskawicznym konkursie „Z jakiej to bajki?”. W słownikach szukały znaczenia nieznanych wyrazów. Mówiły o zaletach czytania książek i zasadach zachowania się w bibliotece oraz o poszanowaniu książek. Wykazały się wielką wiedzą na ten temat. Najwięcej emocji było w trakcie przeglądania księgozbioru, uczniowie zapewnili nas, że wakacje spędzą z książką.  Na zakończenie wizyty w kinie bibliotecznym obejrzały krótki film o książce. Celem spotkania było przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodych ludzi, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki.