czwartek, 26 stycznia 2017

O PRZYJAŹNI… GŁOŚNE CZYTANIE

W dniu 25 stycznia młodzi czytelnicy z klasy 2D ze SP nr 2  spotkali się z bohaterem opowiadania „Krecik i śniegowy bałwanek”. Sympatyczny Krecik nie zapada w zimowy sen i poznaje uroki mroźnej zimy, a że jest zupełnie sam lepi sobie przyjaciela – bałwanka. Wesoło spędzają czas bawiąc się i pomagając sobie w kłopotach.  W ten sposób odkrywają siłę prawdziwej przyjaźni. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania , a następnie dyskutowały o przyjaźni oraz o tym, czym ona dla nich jest.  Po przyjacielskich rozważaniach uczniowie wzięli udział w zabawie ruchowej „Lustra”,  w rozwiązywaniu zimowych zagadek ukrytych pod  śnieżkami oraz w kolorowaniu krecika i bałwanka.  Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni i bezinteresownej chęci pomagania.