poniedziałek, 16 marca 2015

LEKCJA BIBLIOTECZNA


W dniu dzisiejszym odwiedzili naszą filię uczniowie z klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 2, którzy po raz pierwszy przyszli do nas z wizytą i to w tak licznej grupie. Przeprowadzono dla nich lekcję biblioteczną, wprowadzającą w zagadnienia książki i czytelnictwa. W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali informacji na temat biblioteki publicznej, zapoznano ich ze strukturą księgozbioru, z regulaminem biblioteki oraz sposobem korzystania z wypożyczalni, czytelni i  komputerów. Odpowiadali na pytania dotyczące działalności biblioteki szkolnej a biblioteki publicznej. W trakcie lekcji omówiono również zasady poszanowania zbiorów bibliotecznych. Celem lekcji było zainteresowanie dzieci biblioteką i jej księgozbiorem oraz przygotowanie ich do samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki.