niedziela, 1 marca 2015

ZAPROSZENIE
Lucyna Siemińska - Bydgoszczanka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Debiutowała w 2006 roku wierszem ,,Chwila" w Albumach Poetyckich pt. Pożegnania (poeci.com). Swoje utwory  publikowała na łamach ,,Akantu", ,,Znaj", ,,Szafy",  w almanachach i  antologiach. W Internecie prowadzi blog poświęcony twórczości własnej. Pisze również fraszki, haiku, opowiadania. Jest laureatką kilku konkursów poetyckich. Zainteresowania dzieli między poezję, fotografię i bankowość. Jest autorką kilku tomików poezji
,,Bliżej..." (2006), ,,Latawcom nie potrzeba skrzydeł" (2007), ,,Pryzmaty myśli" (2008), ,,Niebo nad słonecznikami" (2009), ,,Ucieczka w sen" (2011), oraz opowiadań „Weekend z Rudą i inne opowiadania” (2014), „Wspomnienie o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce – wierszem” (2015).