piątek, 30 sierpnia 2013

SIERPIEŃ 2013 W BIBLIOTECE

W miesiącu sierpniu w bibliotece prowadzono prace związane z udoskonaleniem obsługi czytelników, wdrażano system biblioteczny PROLIB, który wspomaga wszystkie czynności związane z wprowadzaniem, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, rejestracją i kontrolą czytelników, kontrolą zwrotów dokumentów oraz planowaniem i statystyką pracy biblioteki. W związku z tym w tym czasie nie przeprowadzono zaplanowanych imprez letnich.